Máte doma již nepotřebnou elektroniku? Víte, jak s ní správně naložit a jak ji zlikvidovat?


Víte, jak bezpeÄnÄ› nakládat s elektronikou, která už vám dosloužila? NepotÅ™ebný elektroodpad se nesmí vhazovat do běžných popelnic. DÄ›láte to správnÄ›? 

Máte doma již nepotřebnou elektroniku? Víte, jak s ní správně naložit a jak ji zlikvidovat? 

Elektronika, která nám už dosloužila, se samozÅ™ejmÄ› nesmí vhazovat do kontejnerů na běžný smÄ›sný odpad. PÅ™esto to Å™ada lidí nerespektuje a i u popelnic se tak Äasto tvoří hromada vÄ›cí a to vÄetnÄ› nefungující elektroniky. Jde ale už v podstatÄ› o Äernou skládku, dovnitÅ™ kontejneru na běžný odpad ale ani vedle nÄ›j elektronika nepatří. Má to své důvody a možností, jak se zbavit již vysloužilé elektroniky je hodnÄ›. Znáte vÅ¡echny tyto možnosti? 

starý elektroodpad

Co patří mezi elektroodpad? 

Mezi elektroodpad Å™adíme vÄ›tší i menší elektrické spotÅ™ebiÄe, které se v domácnosti běžnÄ› využívají. UrÄitÄ› tak jde o televize, poÄítaÄe, tablety, mobilní telefony, notebooky, lednice, ale i vysavaÄe, praÄky, fény na vlasy nebo kuchyňské spotÅ™ebiÄe, mixéry, kávovary nebo rychlovarné konvice a mikrovlnné trouby. Ani běžné baterie se nesmí vhazovat do smÄ›sného odpadu, elektronika pak už vůbec ne. Je tÅ™eba si uvÄ›domit, že likvidace nepoužívané a rozbité elektroniky má svá přísná pravidla. Nejde jen o to chránit životní prostÅ™edí, ale nÄ›které souÄástky elektrospotÅ™ebiÄů se dají dále využívat, je nutné je vyjmout a s odpadem dále odbornÄ› nakládat. Elektroodpad navíc může, a ve vÄ›tÅ¡inÄ› případů také obsahuje, i nebezpeÄné materiály a souÄástky musí být likvidovány zvlášť. 

přeplněná popelnice

Kam s elektroodpadem? 

Možností, jak se zbavit rozbité elektroniky je mnoho. Na vÄ›tÅ¡inÄ› míst lze najít speciální kontejnery, které jsou řádnÄ› oznaÄeny a jsou urÄeny pro vhazování menší elektroniky a baterií. Pokud ale máte rozbitou lednici nebo praÄku, je tÅ™eba odvézt tento odpad na sbÄ›rné místo. Každé mÄ›sto nebo obec má svůj vlastní sbÄ›rný dvůr, pokud přímo ve vaší obci sbÄ›rný dvůr není, jistÄ› se bude nacházet v nejbližším okolí. Na sbÄ›rný dvůr pak můžete odvézt v podstatÄ› cokoliv, jakýkoliv vÄ›tší odpad. 

Také je možné starou elektroniku odvézt do prodejny s elektrospotÅ™ebiÄi, běžnÄ› se mÄ›ní staré kusy za novÄ› koupenou elektroniku, o odvoz a likvidaci se postará obchod. Fungují ale i různé firmy, které elektroodpad vykupují nebo například mobilní telefony nebo baterie se mnohdy vybírají formou dobroÄinné sbírky a podobnÄ›. I Å¡koly Äasto pořádají sbÄ›r různých malých elektrospotÅ™ebiÄů. Je tÅ™eba jen sledovat, co se u vás v okolí dÄ›je. 

Podobné příspěvky